Všeobecné podmínky bonus klubu ShopMK

1.Bonus klub ShopMK

Bonus klub ShopMK je název programu, který společnost nabízí všem registrovaným uživatelům internetového e-shopu www.shopmk.cz. Základním principem je získávání bodů,  které se převádí na peněžitou částku a v dalších nákupech ji můžete uplatnit jako tzv. věrnostní slevu.

2. Členství v Bonus klubu ShopMK

Členství v Bonus klubu ShopMK vzniká registrací na webových stránkách www.shopmk.cz. Za řádné registrace tj. vyplnění všech povinných položek. Členství je bezplatné. Členem Bonus klubu ShopMK se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami stanovenými ve Všeobecných podmínkách Bonus klubu ShopMK.

Registrací zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Bonus klubu ShopMK.

Členství v Bonus klubu ShopMK zaniká v případě, že:

  1. Uživatel záměrně poskytl v registraci nesprávné informace
  2. Uživatel zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu ShopMK
  3. na základě oznámení uživatele Bonus klubu ShopMK, resp. v případě jeho úmrtí
  4. Uživatel Bonus klubu ShopMK nerealizoval žádnou operaci v Bonus klubu ShopMK po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů z účtu uživatele Bonus klubu ShopMK).

 

Uživatel jehož členství zaniklo a z důvodů uvedených pod písm. a) až d), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele Bonus klubu ShopMK a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v Bonus klubu ShopMK.

3. Výměna bodů za peněžní slevu

Po doručení objednávky jsou body připsány na Váš účet a již při dalším nákupu je můžete uplatnit jako věrnostní slevu. Peněžní částka za věrnostní body je použitelná při dalších objednávkách pouze z e-shopu shopmk.cz.

Nastavení koefientu:
Celková částka objednávky  /5 (tj. počet bodů) x 0,25 = (sleva na další nákup)
Do věrnostních bodů se nezapočítává poštovné.

Postup při uplatnění věrnostních bodů:
Přihlašte se do svého účtu pomocí e-mailu a hesla, které jste zadávali při své první registraci.

Po přihlášení vidíte Váš účet, kde je uvedena položka "Věrnostní body". Slevový kupón můžete získat poté, co je řádně uhrazena původní objednávka. Věrnostní body lze uplatnit jako slevový kupón ve chvíli, kdy je v tabulce uvedeno "Lze převést na Kč" a pod tabulkou je uvedeno "Vytvořit slevový kupón ... Kč". Přejdete na tento odkaz a zobrazí se Vám kód slevového kupónu.
Vytvoření slevového kuponu provedete stisknutím tlačítka

Nyní jste vygenerovali slevový kupón, který můžete uplatnit v objednávce. Přejděte do "Košíku", kde máte přehled zboží k nákupu. Pod shrnutím objednávky se nachází položka "Slevové kupóny". Použití slevového kuponu.

Zadejte kód slevového kupónu a přidejte jej do objednávky. V souhrnu objednávky se zobrazí sleva z kupónu. Poté pokračujte v nákupu běžným způsobem.

4. Případy neuznání bodů

Body nebudou držiteli uznány v následujících případech:

  1. body byly získány v rozporu s dobrými mravy
  2. body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému
  3. body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

 

5. Všeobecná ustanovení

Členství v Bonus klubu ShopMK a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Bonus klubu ShopMK. Body získané uživatelem Bonus klubu ShopMK představují prostředky k získání peněžní slevy a jsou platné a použitelné pouze v rámci Bonus klubu ShopMK na webových stránkách www.shopmk.cz

Společnost si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla Bonus klubu ShopMK. Společnost si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu. Uživatelé Bonus klubu ShopMK budou o těchto změnách informováni. Společnost si vyhrazuje právo ukončit Bonus klub ShopMK.

Tyto Všeobecné podmínky Bonus klubu ShopMK vstupují v platnost dnem 1. ledna 2013.