Platobné podmienky a cena tovaru

1. Dodávateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba cez internetové rozhranie banky - sprostredkováva GoPay
  • platba cez internetové rozhranie banky - sprostredkováva PayPal - v prípade platby mimo Českú republiku a Slovenskú republiku
  • platba vopred bankovým prevodom - v prípade platby z Českej republiky
  • na dobierku pri doručení tovaru - v prípade dodania tovaru do Českej republiky, do ostatných krajín platba na dobierku nie je možná

2. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené vyššie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad Zálohová faktúra - Doklad o predaji tovaru. Po dodaní tovaru je na Doklade o predaji tovaru hodnota zálohy odpočítaná.

3. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Dodávateľa.

4. Na základe Kúpnej zmluvy vystaví Dodávateľ Kupujúcemu Doklad o predaji tovaru - faktúru. Dodávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Doklad o predaji tovaru - faktúru Dodávateľ zašle Kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho a zároveň faktúru Kupujúci obdrží pri prevzatí tovaru alebo služby.

5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

6. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Dodávateľom Kupujúcemu je možné vzájomne kombinovať.

7. Ceny sú konečné, tj. vrátane všetkých daní a ďalších poplatkov, ktoré musí Spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikáciu na diaľku.

8. Akčné ceny platia do vypredania zásob, alebo po dobu časovo určenú.