Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Nevyhovujúci tovar zakúpený prostredníctvom internetu môžete vrátiť bez udania dôvodu na svoje náklady do 14 dní od jeho prevzatia.

Čo je potrebné urobiť?

  1. V 14-dňovej lehote nám zašlite e-mailom alebo poštou informáciu o Odstúpení od Kúpnej zmluvy, môžete k tomu využiť:

    FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY.docx 

    FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY.pdf

  2. Nepoškodený tovar zašlite čo najskôr (najneskôr však do 14 dní od Odstúpenia od zmluvy) späť alebo odovzdajte osobne na adrese: Miloslav Kubín, Růžová 737/7, 74235 Odry, Česká republika, prípadne Libuše Kubínová, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika.
  3. Vrátený tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. K výrobku priložte kópiu faktúry, požiadavku na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a číslo vášho bankového účtu. Priložené dokumenty uľahčia identifikáciu výrobku a pomôžu k rýchlemu vybaveniu vašej požiadavky.
  4. Tovar uveďte pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
  5. Odporúčame Vám odosielanú zásielku poistiť na sumu vráteného tovaru. V prípade, že odosielanú zásielku nepoistíte a tá bude následne pri preprave poškodená alebo stratená, zodpovednosť za vzniknutú škodu znášate výhradne Vy.
  6. Tovar nezasielajte späť na dobierku, zásielka bude odmietnutá.

Peniaze za tovar Vám zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od Odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť k nám. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane Kupujúceho.

Na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy do 14 dní nevzniká právo v prípade zakúpenia tovaru v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (IČO).

Kompletné podmienky pre Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nájdete v 6. bode VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK.